Geistlich Bio-Gide®. Wczesna waskularyzacja.mov

Błona zaporowa Geistlich Bio-Gide®. Dzięki wczesnj waskularyzacji wspomaga niezakłócone gojenie tkanek miękkich oraz optymalną regnerację kości.
Video Rating: 5 / 5

http://www.stefanomontanari.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1908&Itemid=1 Dottor Stefano Montanari Autore di diversi brevetti nel campo della c…
Video Rating: 0 / 5